در این حوزه با دارا بودن تجهزات بسیار دقیق و دانش فنی کادر مجموعه اقدام به ساخت قطعات و تجهیزات خطوط تولید دارو مطابق با الزامات GMP به شرح ذیل نموده است :