Epsilon 2-10D LSCplus

این مدل فریز درایر دارای عملکرد آزمایشی بالا با طبقات از جنس استیل ضد زنگ، دارای کانال های انتقال دهنده گرما برای سیستم گرمایشی و سرمایشی می‎باشد که قادر به برآوردن حتی دقیق ترین نیازهای صنایع دارویی و زیست شناسی می‎باشد. ترکیب کلیدی این دستگاه ها، خصیصه خشک کردن آن هاست که در ۷ طبقه با فضایی به وسعت 98/0 متر مربع بکار برده می شود، فضای این طبقات قابل تنظیم از ۳۸ تا ۱۷۰ میلی متر و دارای دستگاه متوقف کننده هیدرولیکی با درپوش اختیاری از جنس استیل ضد زنگ می باشد.

سیستم عصاره گیری نمونه

سیستم عصاره گیری نمونه، ظروف نمونه های مجزا را قادر می‎سازد تا درطول عملیات خشک کردن بدون قطع کردن پروسه خشک کردن، تحت وکیوم قرارداده شوند. این عمل با کمکgripper arm ، ظرف نمونه را برمی دارد، درب آن را بسته و به بخش محکم کردن وکیوم انتقال داده می‎شود. این امر برای ظروف نمونه یا شیشه های کوچک دارو این امکان را فراهم می آورد که در مدتی معین از فریز درایر انتقال داده شوند. این نمونه هایی که به مرحله قفل شدن وکیوم انتقال داده می‎شود می توانند همزمان با پیشبرد پروسه مورد بررسی و آنالیزقرارداده شوند. این امر این امکان را ایجاد می کند که جریان پروسه با جزئیات اندازه گیری و مستند در دسترس باشد.