Epsilon 2-6D LSCplus

این مدل فریز درایر با  عملکرد اجرایی آزمایشگاهی و آزمایشی بالا به منظور خشک کردن مواد جامد و مایع درون شیشه های دارو، آمپول، تیوب ها و دیگر ظروف و محفظه های شیشه ای بکار برده می شود.

کاربرد این دستگاه عبارتست از: خشک کردن باکتری ها یا کشت میکروب، ویروس ها، پلاسماهای خون ، serum fractions، آنتی بادی ها ، واکسن ها ، داروها مانند     chloramphenicol   یا streptomycin، ویتامین ها، biomass، عصاره های گیاهی برای تست های بیوشیمیایی این دستگاه برای ایجاد مواد و نیز فعالیت های تولیدی در مقیاس کم نیز ایده آل است.