سیستم RABS یک پیشنهاد معقول به همه اتاق های تمیزی است و در مراکز از قبیل تولید مواد دارویی و یا ساختارهایی که مواد و ظروف باید از تماس مستقیم دست به دور باشند کاربرد دارد. مزایای ترکیب این سیستم با یک ایزولاتور برای کسانی که یک تصویر از اتاق تمیز دارند، کامل می شود. سیستم CLEAN درهایی با قفل ایمن، سیستم لمینارفلو و روش متناسب با شرایط کلاس A در منطقه، سیستم RABS را پوشش می دهد. راه حل های RABS روش های تغییر لباس ها، اعتبار سنجی و نظارت بر هزینه، و همچنین سرمایه گذاری های شیب دار در زیرساخت ها را به حداقل می رساند. سیستم های RABS شرکت Ortner سازگار با دستورالعمل GMP هستند. آنها مانند سیستم حمل و نقل ویژه، شیرآلات و سیستم های دفع و یا سیستم های پرورش مواد در نسخه های مختلف و ترکیبی در دسترس هستند.

 

امتیازات این محصول:

جایگزین کاربردی با اتاق تمیز معمولی.

جایگزین مقرون به صرفه با فن آوری ایزولاتور.

کاهش نظارت بر سرمایه و صلاحیت.

موجود در نسخه ها و ترکیب های مختلف.

سازگاری تمام قطعات با الزامات GMP.