Wet Shower Lock

این دوش مرطوب ترکیبی، یک راه حل نوین برای ضد عفونی لباس­ های محافظ افراد است که در زمینه ­های داروسازی شیمی، آزمایشگاه­ ها و مناطق BSL کاربرد دارد.

شرکت ORTNER دوش مرطوب خود را با امنیت بالا، عملکرد کاربرپسند و قابل تعمیر و نگهداری آسان در همان زمان را ارائه کرده است. این کالا مانع گسترش آلودگی از مناطق در معرض خطر شده و در نتیجه محفاظت شخصی بالا را تضمین می کند.

دوش مرطوب پرسنل