Gassing nozzle Light

 

نازل ضد عفونی به عنوان سیستم ثابت بر اساس آخرین شبیه سازی CFD طراحی شده است در نتیجه نه تنها طراحی این نازل بی نظیر است بلکه توجه ویژه ای به اجتناب از سایش بخش های کوچک داده شده است و چون اجزای نازل غیر قابل حرکت است لذا فاکتور سایش اجزا حذف شده است.

در نتیجه شکل و کنترل دستگاه چرخه گردش هوای اتاق رادر کمترین زمان ممکن تضمین می کند.

 

مزایای این محصول:

– توزیع غلظت گاز درون اتاق یا فرو رفتگی ها

– تولید یک جریان پالس بالا با توجه به طراحی خاص و در نتیجه دستیابی به افزایش عملکرد القایی بالا و نفوذ عمقی جریان گاز

– ایجاد غلظت در اتاق با سرعت زیاد

– توزیع بهینه گاز در فضای هندسی خاص مانند دالان های طولانی یا مناطق زاویه دار