Loading Cart

شرکت ORTNER با طراحی هوشمندانه و ساختار زیبا، این محصول را برای سیستم های LOCK و اتوکلاو عرضه کرده است.

این شرکت به­ عنوان یکی از تولیدکنندگان سیستم ­های ضد عفونی کننده و LOCK، این دستگاه را جهت بارگیری و تخلیه ارائه نموده است. چرخ­ های باربری “Easy Track” بطور ویژه­ ای برای دسته­ های باربر و غیر باربر در دستگاه ­های lock و اوتو کلاو، طراحی شده است.

این چرخ­ ها شامل دو دسته چرخ ­های فوقانی و تحتانی می ­باشند. در حین عمل انتقال، چرخ­ های فوقانی در محفظه اتاق تمیز روی چرخ ­های تحتانی جا می‏ گیرند. به محض انتقال دستگاه قفل یا اتوکلاو، چرخ بالایی به آسانی در طول سیستم ریلی قرار می­ گیرد. به مجرد اینکه گندزدایی به صورت موفقیت آمیزی صورت گرفت، چرخ های فوقانی، یکبار دیگر روی چرخ ­های پایینی جا گرفته و می­ تواند به شکل کاملاً امنی به بخش ­های اتاق تمیز انتقال یابد و به این صورت از انتقال آلودگی و کثیفی به طبقات مختلف اتاق تمیز جلوگیری می ­کند.