ارمغان دیار داریوش| 
پایه و اساس هر جامعه ای انسان ها هستند، اما انسانی میتواند سازنده یک جامعه مترقی باشد که از جنبه روحی و جسمی در سلامت باشد. سلامت افراد جامعه در وهله اول با بهداشت و در مرحله دوم توسط درمان صحیح حفظ خواهد شد.

بنیان گذاران گروه دیار داریوش با تمرکز بر این موضوع و با داشتن تعهد به ادای دین خود به جامعه بشری، رسالت خود را در زندگی خدمت به انسان ها از طریق کمک به افزایش سلامت جامعه قرار داده و در سال 1394 تشکیلاتی را برای حفظ و ارتقای سلامت ایجاد نمودند.

از سوی دیگر به سبب جهانی شدن اقتصاد و رقابت شدید تولید کنندگان برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار محدود، و همچنین تخصصی شدن امور در این دهکده جهانی، بقای هر صنعتی مستلزم داشتن ابزار مناسب و توانمندی های رقابتی می باشد. یکی از ابزارهای قدرتمند مورد نیاز در تجارت جهانی، توانمندی در جذب و نگهداری مشتریان است که این امر با طرح ریزی و اجرای یک برنامه دقیق بازاریابی میسر می شود.

بر این اساس فعالیت های شرکت بر مبنای دو حوزه به شرح ذیل طرح ریزی گردید:

1- کمک به حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه با ایجاد زیر ساخت‏ های مناسب و در بالاترین سطح کیفیت از طریق:

ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه سلامت شامل: ایجاد و ارتقای ساختارهای مدیریتی، طراحی مبتنی بر استانداردهای جهانی، ساخت و راهاندازی واحدهای تولیدی و تحقیقاتی

2- کمک به تولیدکنندگان ایرانی برای حضور در بازارهای بین المللی از طریق:

انجام خدمات بازرگانی شامل: تأمین تجهیزات و ماشین آلات، مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز صنایع وابسته و همچنین انجام امور ثبت و بازاریابی محصولات حوزه سلامت در بازارهای فرا مرزی امیدواریم بتوانیم فرزندان برومندی برای ایران سربلند باشیم.