ارمغان دیار داریوش 

مأموریت

ماموریت این شرکت کمک به ارتقای سلامت جامعه و توسعه صنایع وابسته با محوریت عرضه محصولات در بازارهای جهانی است.

این ماموریت به شکل زیر محقق می شود:

1- ارتقای سطح کیفیت و سلامت محصولات در حوزه مواد دارویی، محصولات بهداشتی و آرایشی و صنایع غذایی با ایجاد زیر ساخت های مدیریتی مناسب

2- تمرکز بر کیفیت در طراحی (Quality by Design) مطابق با آخرین استاندارد های جهانی

3- تأمین زیر ساخت های فیزیکی، ماشین آلات، تجهیزات و مواد بر اساس نیاز واقعی و تطابق با استاندارد های جهانی

4- ارتقای سطح دانش با ارایه آموزش های کارآمد

5- بازاریابی محصولات تولیدی در حوزه فعالیت شرکت در بازارهای جهانی

6- انتقال دانش و فناوری روز

در این راستا تمام تلاش ما بر این است که فضایی مطابق با بالاترین استانداردهای بین المللی و با بالاترین کیفیت شایسته مشتریان لایق ایرانی و با توانایی صادرات به کشورهای اروپایی ایجاد نماییم.