ارمغان دیار داریوش 

شرکت ارمغان دیار داریوش جهت تربیت نیروهای متخصص در امر فروش، بازرگانی، فنی و کادر اداری نیروی کارآموز می پذیرد. 

 

جهت ارسال رزومه خود به لینک زیر مراجعه نمایید و فرم را به صورت کامل پر نمایید و همچنین رزومه را با فرمت PDF برای ما ارسال نمایید. ثبت نام کارآموزی