ارمغان دیار داریوش سیستم های ضدعفونی- DECO Line « 

سیستم های ضدعفونی- DECO Line


سیستم ضد عفونی گذرا از بین مواد، یک روش محبوب جهت تضمین محصولات استریل است و توسط بسیاری از مشتریان ارجحیت دارد. در شرایطی که  سیستم های دیگر تا حدی و یا کاملاً ناکارآمد بوده اند، محصولات رده Deco Line شرکت Ortner’s یک سیستم چند منظوره است که در راستای استریل کردن فضاهای کنترل شده و تجهیزات کاملاً موفق بوده است.

 

ISU – Hydrogen proxide ganerators

ISU Dispense-

ISU Compact – Hydrogen Peroxide Generator-

ISU 2.0 – Hydrogen Peroxide Generator-

ISU 1.0 – Hydrogen Peroxide Generator-

ISU 1.0 – Hydrogen Peroxide Generator-

Genny – formaldehyde generators

GENNY 1.0 – Formaldehyde vapor generator-

GENNY 2.0 – Formaldehyde vapor generator-

Gassing nozzles

Gassing nozzle Mobile-

Gassing nozzle Light-

Gassing nozzle Compact-

    
ژنراتور فرمالدئید


 

ژنراتورهای فرمالدهیدGenny CH₂O generators

 

فرمالدهید (HCHO) یکی از مواد شیمیایی است که به‌منظور استریل کردن مواد و تجهیزات حساس به دما و رطوبت به دو صورت مایع و گاز استفاده می‌شود. در دمای بالاتر از 20درجه‌ی سلسیوس، فرمالدهید تمام میکروارگانیسم‌ها و اسپورها را از بین می‌برد. برای استفاده از فرمالدهید در فضای اتاق یا محفظه، ابتدا هوای درون اتاق یا محفظه توسط پمپ تخلیه شده و پس از رسیدن به مرحله‌ای نزدیک به خلا کامل و خروج تمام گازهای موجود در محفظه، فرمالدهید به داخل محفظه تزریق می‌شود. تبخیر سریع فرمالدهید به‌دلیل فشار منفی باعث نفوذ آن به تمامی قسمت‌های محفظه و از بین رفتن میکروارگانیسم‌های موجود در سطوح می‌شود. این گاز نسبت به گاز رایج اتیلن اکساید، سمیت، زمان فرایند و هزینه‌ی کم‌تری در هر سیکل دارد. فرمالدهید براي ضدعفونی کردن فضاهایی با حجم محدود، مانند هودهاي بیولوژیک آلوده و یا اتاق‌ها به کار می‌رود.

 

GENNY 2.0 - Formaldehyde vapor generator

GENNY 1.0 - Formaldehyde vapor generator

 

    

ژنراتور هیدروژن پروکسید


ژنراتورهای هیدروژن پراکسید -Hydrogen Peroxide Generator

 

هیدروژن پراکسید (H2O2) یکی از مواد شیمیایی است که به‌منظور استریل کردن مواد و تجهیزات حساس به دما و رطوبت استفاده می‌شود. هیدروژن پراکسید اکسید کننده‌ی قوی می‌باشد که با اکسایش اجزای کلیدی سلولی، باعث از بین رفتن میکروارگانیسم‌ها می‌شود. این ماده کاملا غیرسمی و بی‌خطر بوده و دارای تائیدیه‌ی سازمان غذا و داروی آمریکا می‌باشد. برای استفاده از هیدروژن پراکسید در محفظه و اتاق‌ها، ابتدا هوای درون اتاق یا محفظه توسط پمپ تخلیه شده و پس از رسیدن به مرحله‌ای نزدیک به خلا کامل و خروج تمام گازهای موجود در محفظه، هیدروژن پراکسید به داخل محفظه تزریق می‌شود. تبخیر سریع هیدروژن پراکسید به‌دلیل فشار منفی، باعث نفوذ آن به تمامی قسمت‌های محفظه و از بین رفتن میکروارگانیسم‌های موجود در سطوح می‌شود. در این حالت هیدروژن پراکسید به آب و اکسیژن تبدیل شده که کاملا بی‌خطر هستند و نیاز به هوادهی نداشته و درنتیجه طول فرایند کوتاه می‌شود. به‌دلیل عدم ماندگاری هیدروژن پراکسید  در محیط و تبدیل آن به آب و اکسیژن، این روش برای کارکنان و بیماران کاملا بی‌خطر می‌باشد.

این دستگاه دارای قابلیت اتصال به سیستم‌های‌ Lock line، Flow line و Iso Line و تامین H2O2 مورد نظر آن‌ها می‌باشد.

 

ISU Dispense

ISU Compact - Hydrogen PeroxideGenerator

ISU 2.0 - Hydrogen Peroxide Generator


ISU 1.0 - Hydrogen Peroxide Generator

 

    

نازل های گاز


Gassing nozzle Compact

Gassing nozzle Light

Gassing nozzle Mobile