ارمغان دیار داریوش هوای بهداشتی-FLOW Line « 

هوای بهداشتی-FLOW Line


در تکنولوژی اتاق تمیز هوا بستری است که همه چیز را کنترل می کند به همین دلیل فن آوری کنترل جریان هوا نقش مهمی در تکنولوژی اتاق های تمیز ایفا می کند. علاوه بر آن، ضروری است که هوا عاری از ذرات و میکروب­ ها تولید شود. این بخش از فعالیت های شرکت Ortner به تولید تجهیزات جهت کنترل ذرات و ایجاد هوای تمیز اختصاص دارد.

 

 

اطلاعات بیشتر ...    
Air Decontamination Systems


Laminarflow CleanCloud

HEPA Cart

PDc-Textile Air Duct System

Laminarflow DecAx