تجهیزات استریلیزاسیون تجهیزات استریلیزاسیون « 

تجهیزات استریلیزاسیون
   
سیستم های حائل- Lock line


سیستم های Lock line شامل محفظه‌هایی می‌باشند که به دوش هوا یا دوش H2O2 مجهز بوده و برای استریل کردن مواد، تجهیزات و افراد استفاده می‌شود.

    

هوای بهداشتی-FLOW Line


یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر کنترل شرایط استریل در اتاق‌های تمیز، هوای موجود در اتاق می‌باشد. سیستم‌های Flow line به‌منظور تامین هوای بدون ذره در اتاق تمیز بوده که ذرات موجود در هوا را فیلتر کرده و یا از بین می‌برد.