ارمغان دیار داریوش فریز درایر پایلوت


Pilot freeze-dryers دستگاه هایی هستند که در بهینه سازی فرآیند یا در تولید مقدار کم در  فلاسک ها (شیشه های کوچک دارو ) یا سینی های تولید بکار برده می ‏شوند.

طیف گسترده مدل های ما ظرفیت های تولید از ۴ تا ۱۶ کیلو در هر چرخه فرآیند را پوشش می­ دهد. قفسه های کنترل دما برای محصولات سایزی بین ۰٫۱۱- 1/2 مترمربع دارند.

با در اختیارداشتن طیف وسیعی از محصولات مانند PAT tools، ما قادر به ارائه پیشنهادات و راه حل های متنوعی خواهیم بود.

خواهشمند است جهت مشورت با ما تماس بگیرید.

محصولات Pilot freeze-dryers عبارتند از:

Epsilon 2-6DLSCplus

Epsilon2-4 LSCplus

Epsilon 1-4 LSCplus

Epsilon 2-16DLSCplus

Epsilon 2-12DLSCplus

Epsilon 2-10DLSCplus

    

فریز درایر صنعتی


Freeze-drying systems for your high-quality product manufacturing

We support you all the way from the first laboratory trials through the demanding task of process development to the high-quality production of your valuable products.

Our many years of experience and expertise in the design and manufacture of production systems enables us to provide application-specific solutions fully tailored to the needs of our customers.

We typically manufacture production systems with ice condenser capacities from 20 kg to 500 kg or more. Either single-chamber or double-chamber systems can be used, depending on the characteristics of the product.

We cover the full spectrum of typical applications with three basic system types.
 

Production systems for aseptic production of active ingredients (double-chamber systems)

Non-sterile pharmaceutical and diagnostic processes

Loading and unloading system LyoShuttle Drive

Drying bulk materials (single-chamber systems)