حوزه های فعالیت شرکت

1- مشاوره طراحی خطوط تولید محصولات استریل بر اساس الزامات GMP

2- مشاوره ایجاد و ارتقای سیستم کیفیت بر اساس الزامات EU-GMP

3- تأمین ماشین آلات و تجهیزات تولید و کنترل کیفی صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی، موادغذایی

4- ارائه تجهیزات و خدمات استریل در حوزه سلامت و مواد غذایی

5- طراحی، تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز، اجرا و پیاده سازی اتاق های تمیز و سکوبندی آزمایشگاه

6- صلاحیت سنجی و معتبرسازی اتاق های تمیز، تجهیزات و فرآیندهای تولید

7- تأمین مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز

8- خدمات ثبت و بازاریابی دارو در اروپا و آمریکا

9- خدمات آموزشی

ماموریت

ماموریت این شرکت کمک به ارتقای سلامت جامعه و توسعه صنایع وابسته با محوریت عرضه محصولات در بازارهای جهانی است.

این ماموریت به شکل زیر محقق می شود:

1- ارتقای سطح کیفیت و سلامت محصولات در حوزه مواد دارویی، محصولات بهداشتی و آرایشی و صنایع غذایی با ایجاد زیر ساخت های مدیریتی مناسب

2- تمرکز بر کیفیت در طراحی (Quality by Design) مطابق با آخرین استاندارد های جهانی

3- تأمین زیر ساخت های فیزیکی، ماشین آلات، تجهیزات و مواد بر اساس نیاز واقعی و تطابق با استاندارد های جهانی

4- ارتقای سطح دانش با ارایه آموزش های کارآمد

5- بازاریابی محصولات تولیدی در حوزه فعالیت شرکت در بازارهای جهانی

6- انتقال دانش و فناوری روز

در این راستا تمام تلاش ما بر این است که فضایی مطابق با بالاترین استانداردهای بین المللی و با بالاترین کیفیت شایسته مشتریان لایق ایرانی و با توانایی صادرات به کشورهای اروپایی ایجاد نماییم.

چشم انداز

شرکت ارمغان دیار داریوش در سال 1405 به عنوان شرکت پیشرو و رهبر ارائه دهنده خدمات ذیل می باشد:

  • طراحی، تامین و اجرای خطوط تولید داروهای استریل
  • ارائه تجهیزات و خدمات استریل در حوزه سلامت و مواد غذایی
  • استقرار سیستم کیفیت مطابق با الزامات EU-GMP
  • بازاریابی و صادرات دارو در پنج قاره
  • امور ثبت دارو در اروپا و آمریکا

ارزش ها

– رعایت اخلاق حرفه ای

– مسئولیت پذیری، پاسخگو بودن و توجه به نیازهای مشتریان، کارکنان، جامعه، شرکا و سهامداران

– رقابت سالم با رقبا و کسب مزایای رقابتی واقعی

– رعایت کرامت انسانی

– تلاش در جهت رفع نیاز انسان ها و ایجاد منفعت برای جامعه بشری

– عدالت در ارائه خدمات به همه افراد فارغ از قوم، نژاد و وضعیت مالی

– دانش و تخصص

– ارج نهادن به سرمایه های انسانی و جذب افراد توانمند و متخصص

– توجه به یادگیری و آموزش همیشگی

– ایجاد خلاقیت در تولید و ارائه محصولات جدید

– ایجاد خلاقیت در روش های مدیریت، بازاریابی و منابع انسانی

– تلاش در جهت ارائه محصولات مطابق با بالاترین استانداردها

– رعایت مسائل زیست محیطی و قوانین و مقررات مربوط به آن

– توجه به بهبود مستمر و تعالی خواهی