طراحی و ساخت مخازن دارویی شامل مخازن آماده سازی و ذخیره‌سازی

  • مخازن با متریال استنلس استیل دو جداره و سه جداره

  • سیستم CIP

طراحی و ساخت بیوراکتورها و فرمانتورهای آزمایشگاهی و صنعتی

  • بیوراکتورهای شیشه‌ای و استنلس استیل
  • فرمانتورهای شیشه‌ای و استنلس استیل