تجهیزات تخصصی اتاق تمیز

1- تجزیه، تحلیل و مشاوره

تجزیه و تحلیل شرایط موجود به وسیله مشاوره دقیق و جزئی در مورد طیف وسیعی از راه حل های مختلف دنبال خواهد شد.

2- برنامه ریزی و تکمیل پروژه

مدیریت کامل پروژه در مرحله طراحی و برنامه ریزی اجرایی، تحت راهنمایی مدیران پروژه بسیار آموزش دیده و مدیران مجوعه ارمغان دیار داریوش دنبال خواهد شد.

همچنین ما می توانیم مدرک تحصیلی کامل، اعتبار سنجی و اسناد و مدارک از کارخانه و تجهیزات را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از راه اندازی و تحویل اتاق تمیز،به شما ارائه کنیم.

3- آموزش، تعمیر و نگهداری

حتی پس از نصب و راه اندازی اتاق تمیز شما، ما هنوز برای ارائه خدمات به شما آماده ایم.

ما می توانیم آموزش کارکنان شما و ارائه خدمات پشتیبانی و نصب تجهیزات جدید در اتاق های تمیز شما را بر عهده بگیریم. تعمیر و نگهداری و مدیریت کامل امکانات جزء محدوده خدمات ما می باشد.

محصولات شرکت Lindner در حوزه اتاق تمیز:

– سقف مخصوص اتاق های تمیز

– سیستم روشنایی اتاق تمیز

– پارتیشن اتاق تمیز

– درب های مخصوص اتاق تمیز

– سیستم کف

– تکنولوژی تهویه