شرکت ORTNER، به واسطه چندین دهه تجربه و فعالیت در طراحی، ساخت و تجهیز انواع اتاق های تمیز، قادر به تولید و توسعه سیستم های Lock و فضاهای با فن آوری های گوناگون را انجام می دهد. همچنین ORTNER براي نسل بعدي تکنولوژي موانع را به زودي روانه بازار خواهد کرد.