JET-Personnel Air Lock

از بین بردن ذرات کاملا یک کسب و کار خاص است. اما از بین بردن ذرات از روی لباس کاملاً متفاوت و مهم است و به تازگی فن آوری آن در شرکت ORTNER توسعه یافته، شبیه سازی و تایید شده و با نام جدید Jet- Air Lock استفاده می شود.

امتیازات این محصول:

تکنولوژی نازل jet برای جدا کردن و یا حذف ذرات از روی لباس و به منظور جلوگیری از آشفتگی بیش از حد در lock استفاده می شود. بنابراین، پتانسیل آلودگی مجدد افراد، کنترل زمان موثر نازل و جریان و جابجایی آشفتگی کم، توسعه داده شد.

جریان JET ارتعاشات سریع بر روی سطح پارچه را ایجاد کرده و سبب اثر مثبت بر تمیزی در سیستم LOCK را پشتیبانی می کند. موقعیت شخص تحت نظارت است، به منظور تضمین بهترین زاویه تاثیر هوا از نازل منتشر می شود. این برای بخش های دست و پا بسیار ;هم است. موقعیت ایده آل فرد از طریق مدل های ۳D-CAD تعیین شد و بر این اساس نازل ها در راستای هم قرار دارند.

استفاده از تنظیمات تنش برشی دیواره JET اجازه توزیع امن هوا و رسیدن به هر منطقه از بدن را می دهد.

جریان جابجایی آرام بی عیب به منظور اطمینان از تمیز کردن موفقیت آمیز در یک دوش هوا ضروری است.