ژنراتورهای هیدروژن پراکسید -Hydrogen Peroxide Generator


هیدروژن پراکسید (H2O2) یکی از مواد شیمیایی است که به‌منظور استریل کردن مواد و تجهیزات حساس به دما و رطوبت استفاده می‌شود. هیدروژن پراکسید اکسید کننده‌ی قوی می‌باشد که با اکسایش اجزای کلیدی سلولی، باعث از بین رفتن میکروارگانیسم‌ها می‌شود. این ماده کاملا غیرسمی و بی‌خطر بوده و دارای تائیدیه‌ی سازمان غذا و داروی آمریکا می‌باشد. برای استفاده از هیدروژن پراکسید در محفظه و اتاق‌ها، ابتدا هوای درون اتاق یا محفظه توسط پمپ تخلیه شده و پس از رسیدن به مرحله‌ای نزدیک به خلا کامل و خروج تمام گازهای موجود در محفظه، هیدروژن پراکسید به داخل محفظه تزریق می‌شود. تبخیر سریع هیدروژن پراکسید به‌دلیل فشار منفی، باعث نفوذ آن به تمامی قسمت‌های محفظه و از بین رفتن میکروارگانیسم‌های موجود در سطوح می‌شود. در این حالت هیدروژن پراکسید به آب و اکسیژن تبدیل شده که کاملا بی‌خطر هستند و نیاز به هوادهی نداشته و درنتیجه طول فرایند کوتاه می‌شود. به‌دلیل عدم ماندگاری هیدروژن پراکسید در محیط و تبدیل آن به آب و اکسیژن، این روش برای کارکنان و بیماران کاملا بی‌خطر می‌باشد.

این دستگاه دارای قابلیت اتصال به سیستم‌های‌ Lock line، Flow line و Iso Line و تامین H2O2 مورد نظر آن‌ها می‌باشد.