Isu 1.0 Hydrogen Peroxide Generator

 

این دستگاه، سیستم ژنراتور آبی است خیلی قدرتمند و کوچک که امکان اتصال داخلی یا ترکیب شدن با سیستم های زیر بنایی، تجهیزات یا دستگاه ها را داشته و نیز ارتباط تعاملی (همچنین با سیتسم های ثالث) فراهم می کند.

درنتیجه سرعت های جریان حجمی قابل تنظیم متغیر تا 100 متر مکعب بر ساعت، و تنوع فرآیند
گند زدایی می تواند از طریق نازل و سیستم تهویه و در مسافت هایی طولانی انجام شود.

این سیستم مناسب فرآیند گندزدایی کارآمد و برای حجم اتاق تا 50 مترمکعب می باشد.

 

Ortner Plus

  • مدل تبخیر قدرتمند
  • مدل گرمکن یکپارچه، برای مثال برای گرم کردن هوای درون داکت ها
  • سطح مشترک قابل گسترش جهت یکپارچه سازی سیستم و ارتباط با داخل سیستم کنترل
  • مناسب جهت فرآیند چرخه باز و بسته
  • جریان حجمی کنترل خودکار و متغیر تا 100 متر مکعب/ ساعت
  • گنجایش 1 لیتر آب در ظرف گیرنده
  • مناسب سایز اتاق تا 50 متر مکعب