Fume chamber

 

سکوی کار ایمن و محفظه بخار از اجزاء مهم در اتاق تمیز و آزمایشگاه­ ها می ­باشند. براساس نیاز، محفظه بخار می­ تواند برای حفاظت از کاربر و محصولات طراحی شود. Fume chamber شرکت ortner بنابر نیازهای خاص آزمایشگاه ها و مطابق با خواست مشتریان بوده و طی شرایط خاص طراحی می شود. دستگاه­ ها براساس EX یا ضوابط GMP تولید می­ شوند. خصوصیات راهبردی و ویژه­ ای با نیاز مشتری تطابق داده شده است.

Fume chamber های شرکتortner، به بخش ­های مختلفی تقسیم شده است که قابلیت نصب فوری و مونتاژ سریع را دارد.

امتیازات این محصول :

– شامل طیف گسترده ای از گزینه ها.

– کیفیت بالای قطعات.

– طراحی ویژه مطابق با نیاز مشتری.

-ساده با کارکرد کاربرپسند.

– رعایت EX و یا مطابق با الزامات GMP