در تکنولوژی اتاق تمیز هوا بستری است که همه چیز را کنترل می کند به همین دلیل فن آوری کنترل جریان هوا نقش مهمی در تکنولوژی اتاق های تمیز ایفا می کند. علاوه بر آن، ضروری است که هوا عاری از ذرات و میکروب­ ها تولید شود. این بخش از فعالیت های شرکت Ortner به تولید تجهیزات جهت کنترل ذرات و ایجاد هوای تمیز اختصاص دارد.