به منظور اخذ مجوز بهره برداری و توزیع محصولات دارویی (marketing Authorization)، به طور معمول نمایندگانی از مراجع ذیصلاح هر کشور ابتدا مدارک مربوط به سوابق تحقیقات و آزمایشات محصول و همچنین انطباق با الزامات GMP را بررسی نموده و در صورت تایید مدارک، نسبت به بازرسی محل تولید و ممیزی فرآیندها، پرسنل، تأسیسات، تجهیزات و کلیه عوامل موثر در تولید اقدام می­ نمایند. بخش مهمی از فرآیند اخذ مجوز فروش و توزیع دارو به مدارک ارایه شده بستگی دارد.

شرکت PPH با داشتن تجربه کافی و بهره گیری از مشاوره بازرسان بین المللی در حوزه ممیزی مراکز تولید دارو، به عنوان یک مشاور امین و آگاه در کنار تولیدکنندگان برای ثبت محصولات در ادارات بهداشت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بوده و می تواند در مسیر پیچیده اخذ مجوزها راهنمای مناسبی برای تولیدکنندگان باشد.