حضور در بازار محصولات دارویی اروپا یکی از اهداف شرکت های پیشرو در سراسر دنیا بوده و بابت به دست آوردن سهمی از این بازار پر منفعت سالانه هزینه های فراوانی را متحمل می شوند. علت این امر از یک منظر حضور در یک بازار پر رونق و از طرف دیگر بهبود شرایط فروش در سایر بازارهای با سطح کیفی پایین تر می باشد.

فرآیند ثبت دارو در اتحادیه اروپا با سخت گیری های فراوان و بعضا دخالت ­های شرکت های بزرگ تولید کننده مواجه است و قطعاً داشتن یک مشاور آگاه به شرایط و ضوابط، میتواند در دسترسی سریع تر و کم هزینه تر به این هدف کمک نماید.

شرکت PPH با داشتن سابقه طولانی و آشنایی مدیران و نیز ارتباطات مفید با ارگان های ذیربط می تواند مسیر پر پیچ و خم ثبت محصول در اتحادیه اروپا را هموارتر کرده و در رسیدن سریعتر به بازار بزرگ محصولات دارویی در اروپا همراه شما تولید کننده گرانقدر ایرانی باشد.